Doprava

Dopravné v rámci Slovenskej republiky:

 

Hmotnosť zásielky:

 do 5 kg - 6,- EUR s DPH

do 10 kg - 8,- EUR s DPH

do 15 kg - 12,- EUR s DPH

do 30 kg – 20, EUR s DPH

nad 50 kg – individuálna cena dopravy

dobierka 1,20 EUR s DPH

podmienky:

maximálna váha zásielky je 30 kg
1 bezplatný pokus o doručenie

 

Dopravné v rámci Českej republiky:

 

Hmotnosť zásielky:

 do 3 kg - 8 EUR bez DPH

do 10 kg - 8 EUR bez DPH

do 20 kg – 12 EUR bez DPH

do 31,5 kg – 30 EUR bez DPH

nad 30 kg – individuálna cena dopravy

 

dobierka 1,2- EUR s DPH

podmienky:

maximálna váha zásielky je 30kg
1 bezplatný pokus o doručenie

Osobný odber:

Predajňa U BANYHO, Levárska cesta 907, Moravský Svätý Ján 908 71

 

Tovar si môžete prevziať aj osobne v našej predajni. O tom, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie - vás budeme informovať e-mailom alebo formou sms.

 

Predajňa je otvorená v pracovné dni od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00.

 

Služba osobný odber je ZDARMA.

 

Osobný odber Česká republika - Starovice 299, telefonicky vopred dohoneme termín predaávky tovaru.

 

 

 

Ak máte akékoľvek otázky - kontaktujte nás na: 0911 452 893 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému AB BANY s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže spoločnosť AB BANY s.r.o. alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže AB BANY s.r.o., alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade výhry v súťaži usporiadanej spoločnosťou AB BANY s.r.o., je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené AB BANY s.r.o. výsledky takejto súťaže. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na stránkach www.pytlaky.com a na facebooku alebo instagrame. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade výhry v súťaži usporiadanej spoločnosťou AB BANY s.r.o., je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené AB BANY s.r.o. výsledky takejto súťaže. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na stránkach www.pytlaky.com a na instagramovom a facebookovom profile. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

Akcie a zľavy

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru a služieb na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie uvedenými na web stránke www.pytlaky.com. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O odstúpení bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak (napríklad prostredníctvom poštovej poukážky).

Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava, či už vyplývajúca zo skutočnosti, že je zákazník registrovaný, bola mu stanovená individuálna zľava na produkt, alebo zľavy z iných internetových stránok ako Facebook, Google, Twitter, Linkedin, zľavové portály. Jednotlivé zľavy sa nemôžu kombinovať.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Pre tovar označený v sekcii AKCIE A ZĽAVY nebude možné uplatniť dodatočnú zľavu vyplývajúcu z registrácie, ktorá Vám bola pridelená v rámci registrácie.

Na tovar v sekcii DOPREDAJ nebude taktiež poskytovaná žiadna ďalšia sleva vrátane zľavy určené pre registrovaných zákazníkov.

 

Dodacia lehota

Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:

 1. tovar, ktorý je skladom bude dodaný do piatich pracovných dní
 2. pri akejkoľvek úprave tovaru odlišujúcich sa od základného modelu - teda zákazkovej výrobe na mieru a zákazke, pri ktorej je provedená akákoľvek zmena do 14 pracovných dní od zaplatenia zákazky

 3. tovar, u ktorého je červený príznak bude dodacia lehota 5-21 pracovných dní – tovar bude vyrobený na objednávku podľa výrobných možností dodávateľa.

Zakázky s úpravou mier a motívu výšivky

 1. 5 dní - 5 týždňov pre zákazkovú výrobu. Pri zákazkovej výrobe na mieru začína bežať dodacia lehota po písomnom odsúhlasení zmien výrobku a zároveň pripísaní platby zálohovej faktúry na účet spoločnosti AB BANY s.r.o. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu podklady na schválenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a doručenia kompletných podkladov pre výrobu.
 2. V prípade, ak by objednaný tovar nebol predávajúcemu k dispozícii v uvedenej dobe, vyhradzuje si predávajúci právo kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup.
 3. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.
 4. Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo vopred dohodnutej výške.
 5. Tovar, ktorý nie je na sklade bude dostupný na základe objednávky (môže znamenať dostupnosť až o niekoľko týždňov). O predpokladanom termíne odoslania tovaru Na objednávku bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom po preverení dostupnosti materiálov u dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu odoslania tovaru kupujúcemu.
 6. V prípade, ak by objednaný tovar nebol k dispozícii v danej dobe a po splnení podmienok stanovených v písm. e) tohto článku má kupujúci právo od objednávky odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť umiestnenie loga alebo textu, ktorý spadá do niektorej z týchto kategórií:
 • Názvy produktov, služieb, firiem, organizácií alebo podujatí, ktoré nepatria kupujúcemu;
 • Mená alebo prezývky slávnych osobností (žijúcich či mŕtvych);
 • Ak ich využitie na produktoch naruší alebo by mohlo narušiť obchodné značky tretích strán alebo inak porušiť práva na duševné vlastníctvo;
 • Ak sú výhražné, podnecujú násilie , hanlivé, obscénne, diskriminačné, neúctivé, so sexuálnym obsahom alebo akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore so zákonom;
 • Ak sú z akýchkoľvek iných dôvodov neakceptovateľné.

 

 1. Kupujúci objednaním aplikácie loga na tovar:
 • potvrdzuje a zaručuje, že všetky názvy, slová alebo vety, ktoré používa, nahráva, vypĺňa, kopíruje alebo inak zverejňuje v súvislosti s použitím na tovare, nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;
 • zaväzuje sa odškodniť predávajúceho za všetky náklady, výdavky, poplatky, škody a záväzky, ktoré predávajúcemu vzniknú alebo ktoré utrpí v dôsledku použitia slov, názvov alebo viet, ktoré kupujúci použil, nahral, vyplnil, kopíroval alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejnil (vrátane použitia na objednanom produkte);
 • udeľuje predávajúcemu nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v rámci celého sveta používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať názvy, slová alebo vety, ktoré ste poskytli na účely plnenia objednávky.

 

Dodanie zákazníkom

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

V prípade, ak predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu na osobný odber na odberné miesto = do predajne v Moravskom Svätom Jáne, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu potvrdenie objednávky, doklad o zaplatení tovaru v prípade platby prevodom a písomné splnomocnenie.

Ak nie je možné tovar pri prvom pokuse o doručenie dodať kupujúcemu, zanechá o tom kuriérska služba kupujúcemu písomné oznámenie. Kuriérska služba sa pokúsi o opätovné doručenie tovaru v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má kupujúci možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky s kuriérskou službou o konečnom odovzdaní tovaru. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar vrátený späť predávajúcemu.

Pokiaľ je dôvodom nedoručenia tovaru kuriérskou službou skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby v prípade platby na dobierku, bude tovar uložený v kuriérskej službe maximálne po dobu 3 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia kuriérskej služby o nemožnosti doručenia tovaru, má kupujúci počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom s kuriérskou službou termíne odovzdania tovaru a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 3-dňovej lehoty nebude tovar z dôvodu neuhradenej čiastky doručený, bude tovar vrátený predávajúcemu.

V prípade, že bude tovar kuriérskou službou vrátený predávajúcemu z dôvodu neuhradenia dobierkovej čiastky, nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby na mieste určenom v objednávke alebo z dôvodu odmietnutia resp. neprevzatia tovaru kupujúcim, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to aj skladné vo výške 10 € za každý deň uskladnenia tovaru a to do doby vrátenia tovaru predávajúcemu a kupujúci má povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške stanovenej podľa nasledujúceho cenníka:

 

 • vo výške 60℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena presiahla 10 000,- EUR
 • vo výške 40℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 10 000,- EUR
 • vo výške 20℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 5 000,- EUR
 • vo výške 10℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 1 000,- EUR
 • vo výške 5℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 250,-EUR,

 

Zmluvná pokuta sa nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom platby na účet predávajúceho, ale v dôsledku nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim postupom podľa predchádzajúceho odseku, predávajúci je oprávnený si pohľadávku na skladné vo výške 10,- EUR za každý deň započítať s kúpnou cenou, zaplatenou kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri neprevzatí tovaru od dopravcu zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100℅ z kúpnej ceny ak predmetom kúpy je tovar, na ktorý predajca podľa objednávky kupujúceho umiestnil logo, ktorého umiestnenie si kupujúci objednal, alebo bol tovar objednaný alebo vyrobený priamo na zakázku podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

 

Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy kuriérska služba ukončila doručovanie tovaru kupujúcemu na základe podmienok uvedených vyššie alebo po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy predávajúci informoval kupujúceho o tom, že jeho tovar je k dispozícii na vyzdvihnutie v predajni v rámci osobného odberu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

Zodpovednosť za vady

 

Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.

 

V prípade, ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho odseku je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať - fotografie.

 

Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať zástupcovi kuriérskej služby a za jeho prítomnosti obal, ako aj tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca kuriérskej služby je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej služby.

 

Záručná doba tovaru začína plynúť jeho prevzatím zo strany kupujúceho. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.supermonterky.sk poskytuje predávajúci zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Pokiaľ je pri niektorých produktoch záručná doba dlhšia, je táto skutočnosť zreteľne uvedená.

 

Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu

 

Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na stránke www.pytlaky.com sú len orientačné a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej technológie snímania obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru sa nepovažujú za vadu tovaru.

 

Informácie o konfekčnej veľkosti tovaru sú zadávané výrobcom, nie sú štandardizované a môžu vykazovať mierne odchýlky. Predávajúci na webovej stránke www.pytlaky.com pre lepšiu orientáciu kupujúceho pri výbere vhodnej konfekčnej veľkosti uverejňuje aj „Tabuľku veľkostí“. Predávajúci za odchýlky a variácie nenesie zodpovednosť a tieto sa nepovažujú za vadu tovaru.

 

Pri tovaru predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje bezodkladne po prejavení sa vady kupujúci písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi a ak ide o výrobok, ku ktorému bol dodaný záručný list alebo u produktu s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu, pri ktorej za vadu zodpovedá predávajúci nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je podnikateľ:

 

 • Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

 • Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku patrí výlučne predávajúcemu ak kupujúcim je podnikateľ.

 

Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je spotrebiteľ:

 

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má nárok v prípade ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Pri neopodstatnenej reklamácii zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho, ktorý je podnikateľom poplatok vo výške nákladov ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, a pod.

SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME

Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií